Skip to main content

Wat muziek kan doen

Onderzoek wijst uit dat muziek de belevingswereld van mensen met dementie positief kan beïnvloeden. Mooie initiatieven, zoals Radio Remember, maken daarom onderdeel uit van de zorg bij WZH.

Tijdens het draaien of zingen van muziek kan men ineens opleven en zich vaak nog allerlei teksten en melodieën herinneren. Muziek kan ook rust brengen tijdens een maaltijd of juist iemand activeren en prikkelen.

Radio Remember

Radio Remember is een internet radio station die muziek afspeelt welke is afgestemd op het dagritme en de herinneringen van de bewoners van de kleinschalige woongroepen bij WZH, overwegend 80-plussers met dementie.

WZH heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van Radio Remember en voerde onderzoek uit op diverse locaties om zo ervaringen te verzamelen van de bewoners en professionals.Op alle WZH locaties zorgt Radio Remember voor een herkenbare muziekervaring.

Music & Memory

Als eerste woonzorgcentrum van WZH is WZH Hoge Veld geaccrediteerd door ‘Music en Memory’. Het is een project waarbij bewoners met dementie een iPod ontvangen met hun favoriete muziek. In dit uit Amerika afkomstige project wordt zorgprofessionals geleerd om afspeellijsten te maken van de persoonlijke, favoriete muziek van cliënten en die op een iPod of ander digitaal apparaat te zetten.

Lees meer over de start en accreditatie

Toen mevrouw Kievit in WZH Hoge Veld kwam wonen, kreeg ze algauw de vraag of ze aan Music & Memory wilde meedoen. Meneer Kievit hielp bij het vullen van een iPod met muziek die zijn echtgenote graag hoort.

Lees hoe mevrouw Kievit geniet van muziek

Muziektherapie

Door samen muziek te maken of beluisteren, te schilderen of tekenen kunnen we onder andere werken aan ontspanning, verwerking, bewustwording en stabilisatie. Voor deelname aan kunstzinnige therapie heeft u geen ervaring met muziek of beeldende kunst nodig. Samen gaan we op zoek naar uw wensen en mogelijkheden.

Bekijk ook: het verhaal van Mark

Muziek maken

Dhr. Hendrickx (83), bewoner van WZH Oosterheem in Zoetermeer, leerde ondanks zijn dementie de route naar de piano. Hij speelt prachtige muziek.

Lees zijn verhaal en bekijk de video