Skip to main content

WZH Waterhof

Cliënttevredenheid

Bij WZH Waterhof gaat het om u, en u mag verwachten dat wij kwalitatief goede zorg leveren. Om onze goede kwaliteit te behouden, horen wij graag waarover u tevreden bent, en wat beter kan. Daarom gaan we met u in gesprek.

Dit doen we tijdens familiebijeenkomsten, via cliënttevredenheidsonderzoeken en we toetsen de zorg met het kwaliteitssysteem PREZO.

ZorgkaartNederland

Op de website van ZorgkaartNederland kunt u WZH Waterhof een waardering geven. Daarmee helpt u anderen om te kiezen tussen verschillende zorgaanbieders en u helpt ons de kwaliteit te behouden. 

Ga naar ZorgkaartNederland

PREZO Keurmerk voor WZH Waterhof

WZH Waterhof heeft het PREZO keurmerk in de zorg voor alle intramurale zorgproducten die bewoners van ons woonzorgcentrum ontvangen. Om onze kwaliteit te toetsen hanteren wij het kwaliteitssysteem PREZO met als uitgangspunt het landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Net als bij WZH staat hierin de cliënt centraal.

Onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek

Minimaal één keer per jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in alle WZH woonzorgcentra. Momenteel gebruikt WZH Zorgkaart Nederland om zicht te krijgen op de ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers. Daarnaast worden één keer per jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst. Op basis van de resultaten van deze metingen maken we verbeterplannen. De verschillende metingen vullen elkaar aan en geven een beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

WZH Waterhof - Overzicht Zorgkaart Nederland 2020 t/m 2023
2020, op basis van 87 waarderingen  
Waarderingscijfer 7,5
Aanbevelingspercentage 86%
2021, op basis van 25 waarderingen  
Waarderingscijfer 6,9
Aanbevelingspercentage *
2022, op basis van 7 waarderingen  
Waarderingscijfer 6,8
Aanbevelingspercentage *
2023, op basis van 19 waarderingen  
Waarderingscijfer 7,6
Aanbevelingspercentage *

* Vanaf 2021 is het aanbevelingspercentage op ZorgkaartNederland komen te vervallen.

Hospice WZH Waterhof - Overzicht Zorgkaart Nederland 2020 t/m 2023
2020, op basis van 1 waardering  
Waarderingscijfer 9,0
Aanbevelingspercentage 100%
2021, op basis van 1 waardering  
Waarderingscijfer 9,2
Aanbevelingspercentage *
2022, WZH Hospice had in 2022 geen waarderingen  
Waarderingscijfer  
Aanbevelingspercentage  
2023, WZH Hospice had in 2023 geen waarderingen  
Waarderingscijfer  
Aanbevelingspercentage  

* Vanaf 2021 is het aanbevelingspercentage op ZorgkaartNederland komen te vervallen.

Naast ZorgkaartNederland heeft Hospice WZH Waterhof een continu cliënttevredenheidsonderzoek.

2020, op basis van 27 waarderingen  
Waarderingscijfer 9,0
Aanbevelingspercentage 100%
2021, op basis van 13 waarderingen  
Waarderingscijfer 8,5
Aanbevelingspercentage *
2022, op basis van 20 waarderingen  
Waarderingscijfer 8,9 
Aanbevelingspercentage
2023, op basis van 18 waarderingen  
Waarderingscijfer 9,2 
Aanbevelingspercentage

* Vanaf 2021 is het aanbevelingspercentage op ZorgkaartNederland komen te vervallen.