Skip to main content

Zorgverzekeringswet

Het kan gebeuren dat u thuis verpleegkundige zorg nodig heeft. In Nederland is iedereen verzekerd voor die zorg via de Zorgverzekeringswet. Verpleegkundige zorg aan huis, zoals bijvoorbeeld hulp bij het toedienen van medicijnen, is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering.

Wijkverpleegkundige 

De wijkverpleegkundige van WZH heeft een belangrijke rol in de zorg bij u thuis. Hij/zij bespreekt met u wat u zelf kunt, waar uw mantelzorger, familie of buren u bij kunnen helpen en welke verpleging en verzorging nodig is om langer thuis te kunnen wonen.

De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen, samen met uw familie of vrienden. Ook stemt hij/zij af met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld uw huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker. Alle afspraken worden samen met u vastgelegd in één zorgplan.

Zorgverzekeraar

Ieder jaar versturen de zorgverzekeraars in november de nieuwe polissen, met daarin een overzicht van de verzekerde zorg in het basispakket. Op basis daarvan maakt u uw keuze voor een zorgverzekeraar. Net als met ziekenhuizen sluiten zorgverzekeraars contracten af met zorginstellingen. Wilt u een beroep doen op thuiszorg van WZH? Dan adviseren wij u om bij uw zorgverzekeraar na te gaan of deze de thuiszorg van WZH vergoedt.

Contact en informatie

Wilt u meer informatie over de vergoeding van uw zorg?
Bel onze Klantbemiddeling Centraal: 070 756 16 00 of vul het contactformulier in.