Skip to main content

Ambulant geriatrisch centrum

Als u problemen ondervindt bij het ouder worden, kunt u deskundige ondersteuning krijgen van behandelaren van het WZH ambulant geriatrisch centrum.

Wij zijn gespecialiseerd in het herkennen en behandelen van gecombineerde problematiek. Op allerlei manieren kunnen we u helpen zodat u zo lang mogelijk thuis kunt blijven wonen.

Waar kunnen we u bijvoorbeeld mee helpen?

  • Fysiotherapie en/of voedingsadvies aan huis als u herstelt van ziekte of een operatie
  • Zorgen dat u zelfredzaam blijft of weer wordt
  • Ondersteuning, wanneer u te maken krijgt met geheugenverlies en/of somberheid
  • Ondersteuning bij uw medicijngebruik wanneer u veel verschillende medicijnen gebruikt

Het team bestaat uit zorgverleners, uiteenlopend van specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, ergotherapeuten, fysiotherapeuten, logopedisten tot diëtisten. Afhankelijk van uw hulpvraag wordt bepaald van welke deskundige(n) u hulp nodig heeft.

Samen met u brengen wij de zorgproblemen en uw mogelijkheden in kaart. Daarna wordt een behandelplan opgesteld. Dat wordt met u en eventueel uw naasten besproken.

Verwijzing door uw arts

Het heeft onze voorkeur dat u zich naar het ambulant geriatrisch centrum laat verwijzen door uw huisarts of medisch specialist. Voor behandeling bij de ergo- of fysiotherapie of logopedie is het ook mogelijk u zonder verwijzing bij ons aan te melden. Controleer daarbij wel hoe uw zorg vergoed wordt door uw zorgverzekering. U kunt daarbij advies krijgen van uw huisarts of het ambulant geriatrisch centrum.

Locaties

Het ambulant geriatrisch centrum is actief in Den Haag, Voorburg, Leidschendam en Zoetermeer. U kunt daar behandeling krijgen aan huis. Ook bent u voor behandeling welkom bij WZH Nieuw Berkendael, WZH Transvaal, WZH Waterhof en WZH Prinsenhof.

Dementie

WZH heeft op dit moment geen mogelijkheid tot screening op dementie.

Niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Jongere mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) met vergelijkbare problemen, kunnen terecht bij onze nah-poli in WZH Nieuw Berkendael.

Vergoeding

Het ambulant geriatrisch centrum heeft met alle zorgverzekeraars een contract over vergoeding via de zorgverzekering en heeft met het zorgkantoor afspraken gemaakt wanneer het extramurale WLZ zorg betreft.

Meer informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de WZH Klantbemiddeling Centraal via 070 - 756 16 00 of vul het contactformulier in.

Voor hulpverleners

Bent u hulpverlener en heeft u vragen over de mogelijkheden op het gebied van screening, diagnostiek en behandeling, neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder. De Servicedesk Behandelzaken is bereikbaar op 070 - 756 27 50.