Skip to main content

Hulp bij het huishouden thuis

Woont u thuis en heeft u ondersteuning nodig bij het huishouden? Dan kunt u aanspraak maken op huishoudelijke hulp via de Wet langdurige zorg (Wlz).

De aanleiding voor de aanvraag van huishoudelijke hulp thuis kan voor iedereen anders zijn. Het kan voor een korte of voor een lange periode zijn. Of voor bijvoorbeeld zware of juist voor lichte ondersteuning bij het werk in het huishouden.

Wzl-indicatie

Voor deze ondersteuning heeft u een indicatie nodig van het CIZ, voluit het Centrum Indicatiestelling Zorg. Op basis van uw Wlz-indicatie ontvangt u gemiddeld 2,5 uur per week aan huishoudelijke zorg. Hieronder vallen onder meer het schoonmaken van uw hal, woonkamer, keuken, slaapkamer, toilet en badkamer.

Nog geen indicatie?

Heeft u geen Wlz-indicatie? Dan kunnen wij u hierbij helpen. Neemt u hiervoor contact op met onze Klantbemiddeling Centraal of de wijkverpleegkundigen.

Voor zorg uit de Wlz betaalt u een eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent. Wilt u meer informatie over uw eigen bijdrage? Neem dan contact op met het CAK, telnr. 0800-0087.

Axxicom thuishulp

WZH levert zelf geen huishoudelijke hulp thuis, maar werkt nauw samen met Axxicom. Axxicom Thuishulp is er voor iedereen die zelfstandig wil blijven wonen maar daarbij huishoudelijke ondersteuning nodig heeft.

Organiseren van thuishulp

De medewerkers van Axxicom Thuishulp helpen u bij het huishouden, of bij het organiseren daarvan. Aan de hand van uw mogelijkheden wordt afgesproken wat u zelf kunt of wilt doen en welke taken de huishoudelijke hulp gaat uitvoeren. Deze afspraken worden met u vast gelegd in een ondersteuning- of zorgplan.

Geen wachtlijst en 'klikgarantie'

Axxicom Thuishulp zorgt ervoor dat u snel hulp krijgt. Er zijn geen wachtlijsten. Ook krijgt u een 'klikgarantie'. Wanneer het niet klikt met uw thuishulp, wordt iemand anders voorgesteld aan u. Dat wordt dan ook uw vaste thuishulp. Dat is wel zo vertrouwd. 

Kijk voor meer informatie en contactgegevens op de website van Axxicom.