Skip to main content

WZH Vliethof

Cliënttevredenheid

Bij WZH Vliethof gaat het om u, en u mag verwachten dat wij kwalitatief goede zorg leveren. Om onze goede kwaliteit te behouden, horen wij graag waarover u tevreden bent en wat beter kan.

Daarom gaan we met u in gesprek. Dit doen we tijdens familiebijeenkomsten, via cliënttevredenheidsonderzoeken en we toetsen de zorg met het kwaliteitssysteem PREZO.

U kunt WZH Vliethof op de website van ZorgkaartNederland een waardering geven.

PREZO Keurmerk voor WZH Vliethof

WZH Vliethof heeft het PREZO keurmerk in de zorg voor alle intramurale zorgproducten die bewoners van ons woonzorgcentrum ontvangen. Om onze kwaliteit te toetsen hanteren wij het kwaliteitssysteem PREZO met als uitgangspunt het landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Net als bij WZH staat hierin de cliënt centraal.

Onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek

Minimaal één keer per jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in alle WZH woonzorgcentra. Momenteel gebruikt WZH Zorgkaart Nederland om zicht te krijgen op de ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers. Daarnaast worden één keer per jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst. Op basis van de resultaten van deze metingen maken we verbeterplannen. De verschillende metingen vullen elkaar aan en geven een beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

WZH Vliethof - Overzicht Zorgkaart Nederland 2020 t/m 2023
2020, op basis van 44 waarderingen  
Waarderingscijfer 8,0
Aanbevelingspercentage 91%
2021, op basis van 37  waarderingen  
Waarderingscijfer 7,7
Aanbevelingspercentage *
2022, op basis van 6 waarderingen  
Waarderingscijfer 8,9
Aanbevelingspercentage *
2023, op basis van 18 waarderingen  
Waarderingscijfer 7,9
Aanbevelingspercentage *

* Vanaf 2021 is het aanbevelingspercentage op ZorgkaartNederland komen te vervallen.