Skip to main content

Respijtwijzer Den Haag

Om de mantelzorger en professional wegwijs te maken in het aanbod aan vrijwillige en professionele respijtzorg in Den Haag heeft Stichting Mantelzorg Den Haag de online Respijtwijzer voor Haagse mantelzorgers.

De Respijtwijzer, een website, wijst mantelzorgers de weg naar Haagse instellingen en vrijwilligersorganisaties, waaronder WZH. Wij en onze collega-instellingen kunnen de zorgtaken van mantelzorgers tijdelijk uit handen nemen.

Wat is respijtzorg

Het zorgen voor een ander is vaak vanzelfsprekend, maar soms ook zwaar. Verschillende vormen van respijtzorg kunnen tijdelijk de zorg van een mantelzorger overnemen, zodat zij even adempauze hebben. Respijtzorg kan aan huis en/of buitenshuis geboden worden door professionals (beroepskrachten) en/of vrijwilligers.

Hoe werkt de Respijtwijze

Via drie stappen worden mantelzorger en zorgprofessional naar de meest ideale vorm van respijtzorg geleid. Het aanbod op de website is verdeeld over tien categorieën. U kunt direct een keuze maken en een aanbod selecteren. Het resultaat van het gekozen aanbod aan respijtzorg met informatie over de organisatie kunt u printen en u kunt direct een (aan)vraag doen door het contactformulier in te vullen en te verzenden.