Skip to main content

Procuratieregeling

In de procuratieregeling van WZH wordt beschreven hoe de procuratie van de WZH organisatie is geregeld. Procuratie houdt in dat aangewezen functionarissen een volmacht hebben om namens WZH zakelijke transacties te verrichten en daarvoor te tekenen.

Deze procuratieregeling omvat:

A: De uitgangspunten voor deze regeling
B: Procuratie van inkopen

Duur van deze procuratieregeling

Deze regeling vervangt de bestaande procuratieregeling en geldt vanaf 12 februari 2020 voor onbepaalde tijd en wordt – indien nodig – aangepast.

Volledige procuratieregeling

Aan de rechterkant van deze pagina, onder 'Downloads' vindt u de volledige procuratieregeling in een pdf-document.