Skip to main content

WZH Hospice in Den Haag

Leven toevoegen aan de dagen, als er geen dagen meer kunnen worden toegevoegd aan het leven.

Elk leven heeft een begin en een einde. Wanneer het einde nadert, is het soms niet mogelijk om nog thuis te wonen. WZH Hospice in Den Haag biedt een rustige omgeving voor de laatste levensfase. Hier leveren we ‘palliatieve zorg’. Genezing staat hierbij niet meer op de voorgrond. Maar in deze laatste maanden kunnen we nog veel doen. Ook al is u verteld dat er 'niets meer voor u gedaan kan worden'. Aandacht en huiselijkheid gaan hand in hand met passende begeleiding en deskundige zorg.

Uw wensen staan voorop

In WZH Hospice leveren we persoonsgerichte zorg. Uw wensen zijn ons uitgangspunt. We willen weten wie u bent en zo goed mogelijk aansluiten bij uw wensen en behoeften. Wanneer u bij ons komt, kijken we samen wat bij u past en hoe u de laatste periode van uw leven wilt doorbrengen. Zodat u, in het bijzijn van uw naasten, op een waardige manier afscheid kunt nemen van het leven.

Professionele en persoonlijke zorg

WZH Hospice is bedoeld voor mensen die naar verwachting binnen drie maanden overlijden. Hoe oud u bent is daarbij niet belangrijk. Onze zorg is gericht op het verlichten van klachten op allerlei gebied: bestrijding van symptomen ten gevolge van de ziekte, maar ook de verwerking ervan, zingevingsvragen en emotionele ondersteuning voor u en uw dierbaren. Wij luisteren naar wat voor u belangrijk is en kunnen een beroep doen op specialisten op de verschillende terreinen.

Appartement naar eigen smaak

WZH Hospice heeft vijf ruime tweekamerappartementen met een eigen badkamer en kitchenette, één tweekamerappartement met twee bedden en een gedeelde badkamer, en één eenkamerappartement. Het appartement is voorzien van een bed, linnenkast en televisie. Verder bent u vrij om het appartement naar uw eigen smaak in te richten met spullen waarbij u zich prettig voelt.

Overnachten en bezoek

Uw bezoek kan in overleg blijven overnachten. Zodat uw partner, vriend of familielid altijd dicht bij u kan zijn. In de tweekamerappartementen staat hiervoor een slaapbank. In de andere appartementen kunnen we een extra bed plaatsen. In het hospice is wifi. Roken is in het gebouw niet toegestaan.

Gezamenlijke huiskamer

Bent u graag onder de mensen? In de gezamenlijke huiskamer van het hospice kunt u een kopje koffie drinken, een praatje maken, een spelletje doen of samen televisie kijken. ’s Avonds dineert u hier samen met de andere cliënten. Bij de maaltijd houden we zoveel mogelijk rekening met uw individuele wensen.

Activiteiten en bezoek

WZH Hospice bevindt zich in een aparte vleugel op de eerste verdieping van woonzorgcentrum WZH Waterhof. Als uw conditie het toelaat en u er zin in heeft, dan kunt u het gezellige restaurant van WZH Waterhof bezoeken en deelnemen aan activiteiten. Bent u liever op uw eigen kamer op uzelf of in het bijzijn van uw naaste(n)? Dat is natuurlijk ook mogelijk. Tussen 9 uur ‘s morgens en 9 uur ’s avonds kunt u bezoek ontvangen wanneer u dat wenst. Om overlast voor andere bewoners te beperken houden we een maximum van twee bezoekers per persoon aan. In overleg is het mogelijk om hiervan af te wijken.

Euthanasie

In ons hospice richten we ons op palliatieve zorg om de symptomen in de laatste levensfase zoveel mogelijk te verlichten en verzachten. In deze fase kan de vraag om euthanasie ontstaan. In dat geval gaan we hierover met u in gesprek. Soms zijn er mogelijkheden om uw symptomen te bestrijden waar u misschien nog niet aan heeft gedacht, zoals palliatieve sedatie. Als u al vóór opname een duidelijke euthanasiewens heeft, kunt u zich richten tot uw huisarts of medisch specialist. U kunt ook een aanvraag doen bij het Expertisecentrum Euthanasie.

Vrijwilligers

WZH Hospice werkt graag samen met vrijwilligers. Zij helpen bijvoorbeeld mee om in de gezamenlijke huiskamer het eten te bereiden. Daarnaast zijn vrijwilligers belangrijk voor persoonlijk contact, door een praatje te maken, samen te wandelen, of een cliënt naar buiten te begeleiden om een sigaret te roken (binnen het gebouw is roken niet toegestaan). Soms is het genoeg om bij iemand te zitten, een hand vast te houden en er te zijn.

Gedekt door ziektekostenverzekering

Zorg én verblijf in het WZH Hospice worden volledig gedekt door de basisverzekering van uw ziektekostenverzekering. U betaalt hierover wel uw eigen risico.

Giftenrekening Hospice

We doen graag wat extra’s voor cliënten die hun laatste levensfase bij ons doorbrengen. Om daarvoor extra budget bij elkaar te brengen, hebben we een giftenrekening geopend. Wilt u uw dankbaarheid betonen voor onze verzorging en ondersteuning van uw naaste? Dan kunt u uw bijdrage storten op rekeningnummer NL81 ABNA 0439 0250 79 t.n.v. Stichting Woonzorgcentra Haaglanden, onder vermelding van: Gift Waterhof Hospice.

Waardig levenseinde

Een waardig levenseinde is een veelbesproken thema. Ons streven is dat u uw leven op natuurlijke wijze kunt afronden. Heeft u voor u wordt opgenomen al de nadrukkelijke wens tot euthanasie? Dan vragen wij u dit verzoek voor te leggen aan uw huisarts of betrokken specialist. Meer over het tegemoetkomen aan voorwaarden voor een waardig levenseinde, het vastleggen van een wilsverklaring en de keuze over wel of niet reanimeren leest u in de brochure Samen in gesprek over ethische vraagstukken.

Contact en informatie

Wilt u meer informatie over het WZH Hospice?
Bel onze Klantbemiddeling Centraal: 070 - 756 16 00 of vul het contactformulier in. Graag attenderen wij u er op, wanneer u in het WZH Hospice verblijft, uw huidige woonomgeving niet op te zeggen.

Lees meer in de brochure WZH Hospice.