Skip to main content

Transmurale Zorg Den Haag

Vereniging Transmurale Zorg Den Haag is een samenwerkingsverband van zorgaanbieders in de regio Haaglanden. De doelstelling ervan is het bevorderen van de samenhang in de zorg in de regio Haaglanden.

WZH neemt deel aan verschillende samenwerkingsprojecten van Transmurale Zorg Den Haag.

Meer informatie vindt u op de website van de Vereniging Transmurale Zorg Den Haag.