Skip to main content

Thuis bij WZH

Graag willen wij dat u zich thuis voelt bij ons. Dat u zichzelf kunt zijn. En kunt doen wat voor u belangrijk is. De verhuizing van thuis naar een woonzorgcentrum kan een ingrijpende gebeurtenis zijn.

Daarom komen we graag voor de verhuizing bij u thuis langs om u zo goed mogelijk te leren kennen en ons te verdiepen in uw dagelijkse leven. Zo willen we graag weten wat voor u kwaliteit van leven is, wat uw wensen en gewoontes zijn en wat u comfort biedt. Hiermee willen we de overgang naar WZH zo prettig mogelijk maken en er samen met u en uw naaste(n) voor zorgen dat de dingen die voor u belangrijk en betekenisvol zijn zoveel mogelijk worden behouden.

‘Als je altijd gewend bent om op een stoel voor de televisie in slaap te vallen, dan is het fijn dat je dit ook kan doen in het verpleeghuis. En bij andere wensen moet je weleens dieper zoeken. Dan zoek je naar de vraag áchter de vraag.’ 
Remco Klopper, ergotherapeut

Het huisbezoek

Tijdens het huisbezoek komt een van onze ergotherapeuten en een collega van het zorgteam bij u langs. Door te weten wat u graag doet, wat uw gewoontes zijn, aan welke spullen u gehecht bent en wie uw dierbaren zijn, leren we u kennen. Het is prettig als er tijdens het huisbezoek nog iemand aanwezig is die u goed kent en vertrouwt, zo denkt er nog iemand mee en missen we geen belangrijke details.

Als u praktische vragen heeft over de verhuizing of het wonen bij WZH, dan verwijzen we u graag naar de Clientinformatiegids. Wordt uw vraag hierin niet beantwoord? Dan kunt u altijd contact opnemen met uw klantbemiddelaar.

Na de verhuizing

Vanaf het moment dat u bij ons komt wonen, houden we zoveel mogelijk vast aan wat voor u belangrijk en betekenisvol is. De zorgmedewerkers zijn op de hoogte van uw routines en gewoonten. Na twee weken vindt er een gesprek plaats met de zorg, de arts en uw naasten om te bespreken hoe het met u gaat.

Wat kunt u doen?

Probeer vooraf te bedenken wat voor u betekenisvol is. Het helpt ook om na uw verhuizing met elkaar in gesprek te blijven gaan. Het kan zijn dat uw wensen met de tijd veranderen, geef dit vooral aan bij uw eerste aanspreekpunt. De Thuis bij WZH folder, inclusief vragenlijst over wat voor u betekenisvol is, vindt u bij Downloads op deze pagina.

Welke locaties doen mee

Op alle WZH locaties* is de werkwijze van Thuis bij WZH geïntroduceerd en worden huisbezoeken uitgevoerd.

*met uitzondering van WZH Nieuw Berkendael, hier wordt de werkwijze in aangepaste vorm toegepast.

Film 'Ken je Mij'

Een zoektocht naar de betekenis achter gewoonten en activiteiten.

De film ‘Ken je Mij’ vertelt het verhaal van mensen die verhuizen naar een verpleeghuis, hun naasten en betrokken professionals. Welke gevolgen heeft zo’n gebeurtenis op datgene wat van betekenis is voor diegene die verhuist en zijn naasten? In de film worden diverse actuele thema’s besproken, zoals behoud van zelfstandigheid en eigen regie, persoonsgerichte zorg en samenwerking met professionals, bewoner en naasten. U kunt de film bekijken:

Praktijkvoorbeelden

WZH heeft de afgelopen jaren kennis en ervaring opgebouwd rondom het behouden van betekenisvolle activiteiten in de ouderenzorg. Bekijk hier een aantal voorbeelden:

Onderzoek naar het behouden van betekenisvolle activiteiten bij mensen met dementie in de transitie van huis naar verpleeghuis

WZH werkt samen met het LUMC in het UNC-ZH in het uitvoeren van onderzoek naar het behouden van betekenisvolle activiteiten bij dementie in de transitie van huis naar verpleeghuis. De introductie van de werkwijze van Thuis bij WZH loopt parallel aan het onderzoek. Binnen Thuis bij WZH worden waar mogelijk de onderzoeksresultaten direct in de praktijk gebracht. Daarnaast vindt er een continue uitwisseling tussen praktijk en wetenschap plaats.