Skip to main content

Zorgleefplan

Uitgangspunt van WZH is dat onze zorg- en dienstverlening uw kwaliteit van leven ondersteunt. Wat daarbij belangrijk is kunt alleen u bepalen. Onze medewerkers stellen in overleg met u een zorgleefplan op.

Daarin staat hoe u uw leven wilt en kunt voortzetten zoals u dat gewend bent. Hoe u met uw mogelijkheden datgene kunt blijven doen wat u zelf zinvol en belangrijk vindt. Afhankelijk van uw zorgvraag kunt u bij het opstellen en aanpassen van het zorgleefplan, behalve met een zorgmedewerker ook met andere disciplines te maken krijgen. Tijdens het zorgleefplanoverleg worden zorgafspraken in overleg met u of uw wettelijke vertegenwoordiger definitief gemaakt.

Multidisciplinair team gericht op de behandeling van dementerende ouderen

Onze zorg, begeleiding en behandeling is gericht op de samenhang van psychologische, sociale en lichamelijke aspecten. In de benaderingswijze staat het totale functioneren van onze bewoners centraal. Verschillende deskundigen, zoals een woonzorgkundige, fysiotherapeut, psycholoog, diëtist, geestelijk verzorger en specialist ouderengeneeskunde, werken samen om onze bewoners de juiste zorg te bieden. De specialist ouderengeneeskunde is voor deze multidiscipinaire aanpak eindverantwoordelijk.

Tijdens het zorgplanoverleg (ZPO) en multidisciplinair overleg (MDO) stemmen wij de zorg zo goed mogelijk met u af. Onze deskundigen behandelen waar nodig ziektes en ondersteunen beperkingen. Hierbij is het uitgangspunt wat de bewoner wil of gewild zou hebben. Bij de ene bewoner betekent dat een zeer actieve medische behandeling, bij de ander wordt het lijden zo goed mogelijk verlicht.