Skip to main content

WZH De Strijp

Cliënttevredenheid

Bij WZH De Strijp gaat het om u, en u mag verwachten dat wij kwalitatief goede zorg leveren. Om onze goede kwaliteit te behouden, horen wij graag waarover u tevreden bent, en wat beter kan. Daarom gaan we met u in gesprek.

Dit doen we tijdens familiebijeenkomsten, via cliënttevredenheidsonderzoeken en we toetsen de zorg met het kwaliteitssysteem PREZO.

ZorgkaartNederland

Op de website van ZorgkaartNederland kunt u WZH De Strijp een waardering geven. Daarmee helpt u anderen om te kiezen tussen verschillende zorgaanbieders en u helpt ons de kwaliteit te behouden. 

Ga naar ZorgkaartNederland

PREZO Keurmerk voor WZH De Strijp

WZH De Strijp heeft het PREZO keurmerk in de zorg voor alle intramurale zorgproducten die bewoners van ons woonzorgcentrum ontvangen. Om onze kwaliteit te toetsen hanteren wij het kwaliteitssysteem PREZO met als uitgangspunt het landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Net als bij WZH staat hierin de cliënt centraal.

Onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek

Minimaal één keer per jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in alle WZH woonzorgcentra. Momenteel gebruikt WZH Zorgkaart Nederland om zicht te krijgen op de ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers. Daarnaast worden één keer per jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst. Op basis van de resultaten van deze metingen maken we verbeterplannen. De verschillende metingen vullen elkaar aan en geven een beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

WZH De Strijp - Overzicht Zorgkaart Nederland 2020 t/m 2023
2020, op basis van 6 waarderingen  
Waarderingscijfer 7,9
Aanbevelingspercentage 100%
2021, op basis van 33 waarderingen  
Waarderingscijfer 7,7
Aanbevelingspercentage *
2022, op basis van 16 waarderingen  
Waarderingscijfer 7,9
Aanbevelingspercentage *

2023, op basis van 32 waarderingen

 
Waarderingscijfer 7,9
Aanbevelingspercentage *

* Vanaf 2021 is het aanbevelingspercentage op ZorgkaartNederland komen te vervallen.