Skip to main content

Wet langdurige zorg

Wanneer u complexe zorg nodig heeft, dan bent u bij WZH aan het juiste adres. De kosten voor onze zorg kunt u volledig of voor een deel vergoed krijgen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of u recht heeft op zorg vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Verhuizen naar een woonzorgcentrum

Als u niet meer thuis kunt wonen met de zorg die u nodig heeft, is er een mogelijkheid tot verblijf in een woonzorgcentrum. Dit maakt de Wlz mogelijk. Het besluit dat het thuis niet langer gaat, kan moeilijk en verdrietig zijn. Verhuizen naar een woonzorgcentrum kan u ook ondersteuning bieden om uw leven voort te zetten hoe u dat wilt. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat mensen u daarbij 24 uur per dag ondersteunen. U kunt een Wlz-indicatie aanvragen bij het CIZ. Hierin staat hoeveel zorg en ondersteuning u nodig heeft en vergoed krijgt.

Zorgkantoor

Hebt u een indicatie van het CIZ ontvangen? Dan kunt u de zorgaanbieder van uw voorkeur aangeven. Het zorgkantoor bij u in de buurt regelt vervolgens dat u de zorg krijgt waar u recht op heeft. Het zorgkantoor van CZ regelt de Wlz-zorg in de regio Haaglanden. WZH en het CZ hebben een contract afgesloten voor Wlz-zorg.

Meer informatie over uw rechten leest u op www.ciz.nl. Hier kunt u folders over deze onderwerpen aanvragen of downloaden. Ook de formulieren om zorg aan te vragen kunt u van deze website downloaden.

Zorgleefplan

Op basis van uw indicatie maken wij samen met u persoonlijke afspraken, zodat duidelijk is welke zorg en ondersteuning u van ons kunt verwachten en waarin uw mantelzorgers u ondersteunen. In uw eigen zorgleefplan staan deze afspraken beschreven. Daarnaast zijn er voorzieningen en activiteiten, zoals de kapper, wassen van kleding en uitstapjes, die niet door de Wlz worden vergoed. Indien u hier gebruik van wilt maken, betaalt u een eigen bijdrage. Een overzicht van aanvullende diensten en voorzieningen vindt u in onze Cliëntinformatiegids.

Zelfstandig wonen

Heeft u een indicatie voor zorg met verblijf? Maar woont u thuis? Dan kunt u de zorg die op uw indicatie staat in bepaalde gevallen ook thuis krijgen. U kunt er voor kiezen om niet alle zorg die in uw indicatie staat af te nemen, maar gedeeltes daarvan (modules). De wijkverpleegkundige van WZH kan u helpen met het aanvragen van bepaalde modules.

Eigen bijdrage

Afhankelijk van uw inkomen, eigen vermogen en gezinssamenstelling betaalt u een eigen bijdrage voor de Wlz. De hoogte hiervan is wettelijk vastgesteld. De vaststelling van de eigen bijdrage en de inning ervan gebeuren door het CAK-BZ, het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten.

Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen.

Contact en informatie

Wilt u meer informatie over de vergoeding van uw zorg?
Bel onze Klantbemiddeling Centraal: 070 756 16 00 of vul het contactformulier in.