Skip to main content

Vergoedingen zorgkosten

Als uzelf of uw naaste thuiszorg of dagbesteding nodig heeft of niet meer zelfstandig kan wonen, dan bent u bij WZH aan het juiste adres. U kunt bij ons terecht voor uiteenlopende vormen van wonen, zorg, ondersteuning, begeleiding, behandeling en andere diensten en zorgproducten.

Vergoeding van kosten langdurige zorg 

Wanneer u niet zelfstandig kunt wonen is er een mogelijkheid tot verblijf in een woonzorgcentrum. In een woonzorgcentrum is het zorgteam 24 uur per dag in uw nabijheid. Wanneer u besluit te verhuizen naar een woonzorgcentrum heeft u een Wlz-indicatie nodig. In de indicatie staat omschreven welke zorg en ondersteuning u nodig heeft en vergoed krijgt.

Voor sommige aanvullende diensten, voorzieningen en activiteiten, zoals de kapper en pedicure, het wassen en herstellen van kleding en uitstapjes, betaalt u een eigen bijdrage. Een overzicht van de aanvullende diensten en voorzieningen vindt u in onze cliëntinformatiegids.

De kosten voor langdurige zorg kunt u volledig of voor een deel vergoed krijgen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt of en welke zorg u nodig heeft.

Vergoeding voor persoonlijke verzorging en verpleging

De vergoeding voor persoonlijke verzorging en verpleging wordt geregeld binnen verschillende wetten; de WMO, de Zorgverzekeringswet en de Wlz. Welke wet voor u van toepassing is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Wilt u persoonlijke verzorging en verpleging van de thuiszorg van WZH ontvangen? Neem dan contact op met onze Klantbemiddeling Centraal. Wij helpen u graag verder.

Vergoeding voor begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf

Uw gemeente is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. De wet die dit regelt is de Wmo. Heeft u vragen over begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf? Neem dan contact op met onze Klantbemiddeling Centraal. Wij helpen u graag verder!

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente:

Contact en informatie

Wilt u meer informatie over het aanvragen van een indicatie, de vergoeding van uw zorg of de specialistische zorg van WZH? Bel onze Klantbemiddeling Centraal: 070 - 75 61 600 of vul het contactformulier in.