Skip to main content

Samen in gesprek over ethische vraagstukken

Wat heeft u nodig om te kunnen leven op een manier die bij u past? Hoe ziet uw dagritme eruit? Houdt u van bewegen of juist meer van rust? Wordt u gelukkig van het luisteren naar bepaalde muziek of leest u graag?

Om u te leren kennen, gaan we met u en uw mantelzorgers in gesprek. Ook over ethische vraagstukken. Bent u tevreden over de werking van uw medicatie? Wilt u behandeld worden tegen pijn? Wat zijn uw keuzes als u geen eigen regie op uw eigen leven meer heeft? Het zijn vragen die een rol spelen bij uw leven, behandeling en verzorging bij WZH.

Begeleiding

Door de samenwerking tussen het multidisciplinaire team en familie, andere mantelzorgers en vrijwilligers voelt u zich thuis. U krijgt de juiste zorg, kunt meedoen met activiteiten en we begeleiden u bij het opmaken van de balans van het leven. U krijgt bij ons complete specialistische zorg, op medisch, sociaal, psychisch en spiritueel gebied.

In de brochure Samen in gesprek over ethische vraagstukken leest u hoe wij met u, uw familie en andere mantelzorgers ervoor zorgen dat u kunt leven zoals u wilt.

WZH Hospice

Het is niet altijd mogelijk om de laatste fase van uw leven thuis door te brengen. In het WZH Hospice krijgen mensen met een korte levensverwachting de mogelijkheid om in een prettige omgeving te wonen met alle zorg om u heen. Het hospice biedt u alle privacy die mogelijk is, zodat u ook in deze levensfase uzelf kunt zijn. Tijdens het verblijf in ons hospice kunnen u en uw dierbaren rekenen op de professionele deskundigheid van ons zorgteam.

Vastleggen van uw wensen: de wilsverklaring

In elke levensfase wilt u zoveel mogelijk zeggenschap over uw eigen leven kunnen behouden. U kunt uw wensen rondom uw behandeling of levenseinde vastleggen in een schriftelijke wilsverklaring. Hierin geeft u aan onder welke omstandigheden u bepaalde medische handelingen niet of juist wel wilt ondergaan. Voor meer informatie over wilsverklaringen kunt u terecht bij de specialist ouderengeneeskunde en de geestelijk verzorgers.