Skip to main content

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Heeft u door een verkeersongeluk, herseninfarct of een ziekte te maken met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)? Bij WZH bent u 24 uur per dag verzekerd van de juiste specialistische zorg, behandelingen en begeleiding die passen bij uw manier van leven. Thuis of in één van onze woonzorgcentra.

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) is een verzamelnaam voor alle letsels aan de hersenen die ontstaan zijn na de geboorte. Onze zorg, behandelingen en begeleiding voor mensen met NAH zijn erop gericht dat u zelf de regie houdt. Samen met u en uw mantelzorgers kijken we naar uw mogelijkheden en waarbij u ondersteuning nodig heeft.

Bij WZH kunt u terecht voor:

Persoonlijke levensstijl cliënt staat voorop
Bij de speciale woonafdeling voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis staan de eigen levensstijl en persoonlijke wensen van cliënt/naaste centraal. De zorg en behandeling wordt in overleg met familie en/of naasten afgestemd.

Een cliënt heeft een eigen appartement dat ingericht kan worden naar eigen smaak. Zo voelt de omgeving overzichtelijk en vertrouwd. Het creëren van een thuis met persoonlijke spullen, bekende geuren, kleuren, geluiden en tastervaringen kan een positief effect hebben op het vinden van een evenwicht en zich goed kunnen voelen.

Vast team voor goede zorg en behandeling
Een vast team werkt met familie en/of naasten samen om tot goede zorg en behandeling te komen. Voor deze aanpak is de Specialist Ouderengeneeskunde eindverantwoordelijk. Dit team bestaat uit: verpleegkundige, verzorgende, vrijwilligers, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, een GZ-psycholoog, een logopedist, een diëtist, een geestelijk verzorger en een specialist ouderengeneeskunde.

Het werken met een vast team en de samenwerking met de mantelzorger vergroot de aansluiting bij de persoonlijke levensstijl. Bovendien ondersteunt deze werkwijze de vertrouwensrelatie met u als mantelzorger. U wordt dagelijks geconfronteerd met de kwetsbaarheid van uw dierbare, maar ook met uw eigen kwetsbaarheid. Verschillende emoties wisselen elkaar af, van hoop, rouw en afscheid tot woede, angst en ontkenning.

Complementaire zorg
Voor mensen met een langdurige bewustzijnsstoornis biedt WZH Nieuw Berkendael complementaire zorg. Deze zorg richt zich op het bevorderen van comfort en welbevinden.

Hierin wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van klankschalen, etherische oliën, massage, beeld en geluid en Healing Touch. Meer hierover leest u in het programma van de dagactiviteitencentrum van Nieuw Berkendael.

De volgende woonzorgcentra van WZH bieden specialistische zorg voor mensen met NAH:

Contact en informatie

Wilt u meer informatie over de specialistische NAH-zorg van WZH?
Bel onze Klantbemiddeling Centraal: 070-7561600 of vul het contactformulier in.