Skip to main content

Cliëntinformatie

Wanneer u in een WZH woonzorgcentrum komt wonen of tijdelijk verblijft, bespreken de klantbemiddelaar en woonzorgmedewerkers samen met u en uw familie uw wensen en behoeften rondom zorg en de invulling van uw dag. Samen maken we zakelijke en praktische afspraken over bijvoorbeeld de dagelijkse gang van zaken, financiën en de wasverzorging.

Informatie over wonen en verblijven bij WZH

Op deze pagina leest u alles wat u wilt weten over wonen en verblijven bij WZH. Ook als u zich oriënteert kan deze informatie nuttig voor u zijn. In de WZH Cliëntinformatiegids vindt u alle informatie terug over de zorgverlening, over aanvullende producten en diensten die wij u bieden en over algemene zaken, zoals de cliëntenraad. Voor meer informatie kunt u ook altijd terecht bij het Servicepunt van uw woonzorgcentrum.

Wonen en verblijven bij WZH

Naast de afspraken die we samen maken, kunnen we ons voorstellen dat u ook veel vragen heeft. Waar heb ik recht op, nu ik in een woonzorgcentrum woon? Wat kan de cliëntenraad voor mij betekenen? Hoe wordt omgegaan met mijn privacy? Allemaal vragen die we graag voor u beantwoorden. Het is ook prettig om een en ander na te lezen.

Rookbeleid WZH
WZH heeft een rookbeleid dat overeenkomt met de geldende wet- en regelgeving. Dat houdt in dat met ingang van 1 januari 2024 alleen buiten gerookt mag worden op de daarvoor aangewezen plekken. Voor nieuwe cliënten en bewoners is het niet meer toegestaan om in het eigen appartement te roken. Het rookbeleid kunt u opvragen bij het servicepunt van uw woonzorgcentrum. Medewerkers hebben, volgens wet- en regelgeving, recht op een rookvrije werkomgeving. Onder roken wordt ook het gebruik van de e-sigaret verstaan.

Externe instanties

Hieronder downloadt u brochures van externe instanties, zoals het zorgkantoor. De brochure AWBZ-instelling is vervangen door het Wlz-kompas.

Privacyverklaring

Uw privacy is voor WZH van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin is geregeld hoe met uw persoonsgegevens moet worden omgegaan. De privacyverklaring voor cliënten van WZH is een vereenvoudigde weergave van ons privacyreglement, waarin de verplichtingen van WZH en de rechten van cliënten (of hun vertegenwoordigers) uitgebreider staan beschreven.