Skip to main content

WZH Bezuidenhout

Cliëntenraad WZH Bezuidenhout

Bij WZH Bezuidenhout staan de belangen van de bewoners centraal. Zij houden zo veel mogelijk de regie over hun eigen leven. Vanzelfsprekend hebben zij ook zeggenschap over zaken die hen direct aangaan. Dit kan gaan over eenvoudige praktische zaken, maar ook over belangrijke strategische beslissingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg.

Bewoners, hun familieleden en contactpersonen zijn op dit terrein ervaringsdeskundigen. Binnen de cliëntenraad behartigen zij de belangen van onze bewoners. De cliëntenraad adviseert het management bij allerlei beslissingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Zeker in een tijd waarin de wet- en regelgeving binnen de ouderenzorg volop in beweging is, is de inbreng van een representatieve cliëntenraad van onschatbare waarde.

De cliëntenraad is aangesloten bij het LOC (landelijke organisatie cliëntenraden).

Wilt u in contact komen met de cliëntenraad? Bel dan naar het centrale telefoonnummer van WZH Bezuidenhout 070 - 756 19 00.