Skip to main content

Persoonlijke verzorging en verpleging thuis

Het liefst bent u zo weinig mogelijk afhankelijk van anderen. Misschien doet u al een beroep op uw mantelzorger, familie of buren als het gaat om klusjes in huis, boodschappen of ondersteuning bij uw dagelijkse persoonlijke verzorging.

Lukt het (tijdelijk) niet om zelf te douchen, uw medicijnen in te nemen of heeft u specifieke verpleging nodig? Onze professionele medewerkers van WZH Thuiszorg helpen u graag. Onze verzorgenden en verpleegkundigen kunnen u op verschillende gebieden ondersteunen, zodat u thuis kan blijven wonen.

Hierbij kunt u denken aan:

 • Lichamelijke verzorging
 • Het geven van medicijnen en injecties
 • Zwachtelen
 • Aan- en uitrekken van steunkousen
 • Adviseren over hulpmiddelen, aanpassingen in uw huis
 • Het opnieuw aanleren van vaardigheden
 • Verpleegkundige handelingen, zoals wondverzorging
 • Palliatieve zorg bieden in de laatste levensfase
 • Dementiezorg
 • NAH zorg
 • Diabetes zorg

Indicatie en zorgplan

Voor verzorging en verpleging thuis heeft u een indicatie nodig van een wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige bespreekt met u wat u zelf nog kunt, waar uw mantelzorger, familie of buren u bij kunnen helpen en welke verpleging en verzorging nodig is om langer thuis te kunnen wonen.

De wijkverpleegkundige helpt u om de zorg te regelen, samen met uw familie of kennissen. Ook stemt de wijkverpleegkundige de zorg af met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker. Alle afspraken legt de wijkverpleegkundige samen met u vast in een zorgplan.

Kosten en eigen bijdrage

Ontvangt u persoonlijke verzorging of verpleging thuis? Dan betaalt u hiervoor meestal geen eigen bijdrage. Deze zorg valt onder uw zorgverzekering. Beschikt u over een WLZ-indicatie dan is er wel een eigen bijdrage aan deze zorg verbonden. Voor meer informatie en uitzonderingen kijkt u op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over persoonlijke verzorging en verpleging thuis? U bereikt WZH Thuiszorg via de Klantbemiddeling Centraal 070 - 756 16 00 of vul het contactformulier in. De wijkverpleegkundige neemt vervolgens contact met u op voor een afspraak bij u thuis. Samen met u bekijken we wat er mogelijk is. Zodat de ondersteuning altijd precies past bij uw wensen.