Skip to main content

Thuiszorg bij NAH

Zoekt u ondersteuning bij het omgaan met Niet Aangeboren Hersenletsel waardoor u zelfstandig thuis kunt blijven wonen? Met onze gespecialiseerde thuiszorgteams van WZH Thuiszorg is het mogelijk. Zo kunt u de regie blijven voeren over uw leven en de keuzes maken die voor u belangrijk zijn.

Wat maakt WZH thuiszorg anders?

Bijzonder aan WZH thuiszorg is dat de wijkverpleegkundige nauw samenwerkt met uw huisarts en de specialisten van ons Ambulant geriatrisch centrum en de NAH-poli. Bij gezondheidsproblemen waarbij diagnostiek of behandeling noodzakelijk is kunt u terecht bij een van deze centra bij u in de buurt. Op verwijzing van uw huisarts is screening en behandeling mogelijk door de specialist ouderengeneeskunde, ergotherapeut, fysiotherapeut, diëtist, logopedist en psycholoog.

Zorgplan

Bovendien is WZH thuiszorg meer dan zorg alleen! We maken in overleg met u een plan op het gebied van gezondheid, welzijn en dagelijkse activiteiten. Dit voeren we vervolgens gezamenlijk met u, uw partner, familie of vrienden uit. Daarbij hebben we maar één doel: dat u veilig en vertrouwd thuis kunt blijven wonen.

NAH poli

De NAH-poli biedt u ondersteuning zodat u nu en in de toekomst zo zelfstandig mogelijk kunt leven. Onze specialisten onderzoeken uw situatie en zorgen voor een behandeling die bij u past. U krijgt meer inzicht in wat uzelf kunt, leert omgaan met de veranderingen en we kijken stap voor stap naar uw mogelijkheden in het omgaan met uw beperking. WZH heeft een multidisciplinair behandelteam onder verantwoordelijkheid van een psychiater én gedragsneuroloog.

Ons team van specialisten kan bijvoorbeeld:

  • Adviseren over aanpassingen in huis
  • Begeleiden van (revalidatie-)oefeningen
  • Leren omgaan met NAH
  • Concrete ondersteuning bieden hoe om te gaan met uw partner of familielid met NAH
  • Ondersteunen bij het onderkennen van gedragsproblemen en samen tot werkbare oplossingen komen
  • Uw zelfredzaamheid stimuleren
  • Begeleiden en adviseren over dagactiviteiten in het Dagactiviteitencentrum (DAC)
  • Woontraining
  • Afstemmen van de zorg en behandeling met de huisarts en de specialist van het ziekenhuis

Uw persoonlijke contactpersoon

We werken met een klein team van mensen, waardoor alleen voor u bekende gezichten over de vloer komen. De wijkverpleegkundige is de spil die alles voor u regelt. Hij/zij heeft goed contact met het hele behandelteam, met uw huisarts en uw specialist in het ziekenhuis. Ook is er een nauwe samenwerking met de NAH Consulent die u voorlichting en advies geeft, helemaal afgestemd op uw persoonlijke situatie. Wilt u met iemand praten die u kan onderzoeken, dan brengen we u in contact met de NAH Coach.

De wijkverpleegkundige kan u ook helpen met zaken die niets met zorg te maken hebben maar die wel steeds meer moeite kosten. Belangrijk is ook het contact en samenwerking met uw partner, familie of vrienden. Zij hebben een belangrijke rol als mantelzorger.

Contact en informatie

Wilt u meer informatie over WZH Thuis? 

Bel onze Klantbemiddeling Centraal: 070 - 756 16 00 of vul het contactformulier in.