Skip to main content

Revalidatie en NAH

Bent u op zoek naar een plek waar u tijdelijk kunt wonen en revalideren omdat u hersenletsel heeft door bijvoorbeeld een herseninfarct, hersenbloeding, ongeval of zuurstofgebrek? Dan kunt u terecht bij WZH Nieuw Berkendael. Samen gaan we aan de slag met uw herstel, zodat u weer zelfstandig kunt wonen.

Tijdens uw revalidatie heeft u een eigen appartement in een huiselijke, veilige omgeving. U krijgt zorg die afgestemd is op uw persoonlijke wensen en behoeften, waarbij het doel is dat u zo goed mogelijk herstelt.

Optimaal herstel

Samen met u proberen we het leven dat u voorheen leidde zoveel mogelijk terug te halen. Wanneer het hersenletsel dit niet toelaat, zetten we ons in om samen een weg te zoeken naar aanpassingen in het dagelijks bestaan. Om een optimaal herstel te bereiken of aanpassingen mogelijk te maken, krijgt u NAH-zorg waarbij de nadruk ligt op dagstructuur en therapie afgewisseld met de rust die iemand nodig heeft voor het herstel en overbelasting te voorkomen. Gelijktijdig wordt aan de betrokken mantelzorgers een ondersteuningsprogramma aangeboden.

Om oververmoeidheid en overprikkeling te voorkomen vragen wij familieleden en/of vrienden om de revalidatieafdeling niet voor 15.30 uur te bezoeken. Gaandeweg het revalidatieproces kunnen we op maat afspraken maken over de bezoektijden.

Contact en informatie

Wilt u meer informatie over revalidatie met NAH bij WZH?

Bel onze Klantbemiddeling Centraal: 070 - 756 16 00 of vul het contactformulier in.