Skip to main content

WZH Hoge Veld

Cliëntenraad WZH Hoge Veld

WZH Hoge Veld heeft een (lokale) Cliëntenraad die bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van familieleden en contactpersonen van cliënten.

De voorzitter is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat hij of zij niet tegelijkertijd voorzitter en vrijwilliger kan zijn of een andere (werk)relatie met WZH kan hebben. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de locatiemanager over onderwerpen die voor de cliënten belangrijk zijn.

Onderwerpen

Dit kan over de zorg of andere dienstverlening gaan, maar ook over organisatorische veranderingen. De locatiemanager informeert de Cliëntenraad regelmatig over ontwikkelingen, financiën en beleidsinhoudelijk aangelegenheden.

Contact Cliëntenraad

Het werk voor de Cliëntenraad is boeiend en afwisselend en neemt niet te veel van uw tijd in beslag. Overweegt u lid te worden van de Cliëntenraad? Of heeft u vragen of suggesties? Neem dan contact op met het Servicepunt van WZH Hoge Veld: 070 – 756 28 00. Onze medewerkers brengen u in contact met de voorzitter of met een van de leden van de Cliëntenraad. U kunt de voorzitter of leden van de Cliëntenraad natuurlijk ook aanspreken wanneer u hen in het huis tegenkomt.