Skip to main content

Onze visie op zorg

Mensen willen leven met anderen in een omgeving waar ze zich prettig voelen, ongeacht de lichamelijke en geestelijke gesteldheid. In elke fase van het leven staat de autonomie en het leven in eigen stijl te kunnen leven centraal.

Kwetsbare ouderen en mensen met niet-aangeboren hersenletsel hebben hierin een ondersteuningsvraag. Vanuit de behoefte en noodzaak aan welzijn, verzorging, behandeling en geborgenheid doen zij veelal een beroep op ons.

Onze missie 

Wij beloven onze thuiswonende cliënten en bewoners van onze locaties ons hoofd, hart en handen bij het ondersteunen van het leven in eigen stijl. Het uitgangspunt van alles wat we doen, is uw ervaren kwaliteit van leven ondanks fysieke en/of geestelijke beperkingen. Vanuit de kernwaarden 'open, samen en geborgen' gaan we met elkaar in gesprek. We betrekken hierbij de mensen en zorg-/dienstverleners die voor u belangrijk zijn.

Hoe brengt WZH visie en missie in praktijk?

Mensen Wonen 

Onze medewerkers en vrijwilligers werken in uw huis; of u nu thuis woont of (tijdelijk) in één van onze locaties. In onze locaties doen we ons best het u zo vertrouwd en comfortabel mogelijk te maken.

Leven zoals u wilt

Daarnaast ondersteunen we u bij het invullen van uw leven, zoals u graag wilt leven. Wij willen u en uw familie en naasten dan ook goed leren kennen en betrekken uw naasten daar waar mogelijk.

Als u zorg en behandeling nodig heeft, is deze van optimale kwaliteit en afgestemd op uw fysieke en geestelijke mogelijkheden en uw persoonlijke behoefte in de levensfase waarin u zich bevindt.

Hoofd, hart en handen

Onze medewerkers zijn professioneel, goed opgeleid, nemen hun verantwoordelijkheid, werken op basis van vertrouwen en zijn communicatief; ze werken met hun hoofd, hart en handen. De organisatie zorgt goed voor haar medewerkers en de werkprocessen zijn ingericht ter ondersteuning van de medewerkers bij de uitoefening van hun taak.