Skip to main content

WZH Prinsenhof

Giften

We krijgen soms van cliënten of familie de vraag of ze met een gift hun waardering voor de geboden zorg en verpleging kunnen uiten. In de zorg kunnen wij giften niet zomaar aannemen. Dit doet een aparte stichting: Stichting Recreatie en Rolstoelbus Cliënten Parco (RRCP). Hiermee worden bijzondere projecten mogelijk gemaakt.

RRCP is een stichting die geheel afhankelijk is van vrijwillige bijdragen en die extra’s betaalt die niet uit de normale middelen kunnen worden betaald. Zo zijn twee rolstoelbussen door de stichting betaald. Deze bussen zijn bedoeld voor cliënten van de WZH-regio Leidschendam en Voorburg. Ook de aanleg van een intern videosysteem en de aanschaf van een volière werd door de stichting gefinancierd.

Contact en informatie

U bent van harte welkom als donateur van de Stichting Recreatie en Rolstoelbus Cliënten Parco.

Het adres van de secretaris van de RRCP is: Wijngaardenlaan 55, 2252 XK Voorschoten.
Voor het storten van giften kunt u gebruikmaken van IBAN: NL76ABNA0616802986 van WZH, ten name van de RRCP.