Skip to main content

Cliënttevredenheid

Bij revalidatie bij WZH gaat het om u. U mag verwachten dat wij kwalitatief goede zorg leveren. Om onze goede kwaliteit te behouden, horen wij graag waarover u tevreden bent en wat beter kan. Daarom gaan we met u in gesprek.

Dit doen we via cliënttevredenheidsonderzoeken en we toetsen de zorg met het kwaliteitssysteem PREZO.

Op de website van ZorgkaartNederland kunt u WZH Revalidatie een waardering geven. Daarmee helpt u anderen om te kiezen tussen verschillende zorgaanbieders en u helpt ons de kwaliteit te behouden.

PREZO Keurmerk voor WZH Revalidatie

WZH Revalidatie heeft het PREZO keurmerk in de zorg voor alle intramurale zorgproducten die bewoners van ons woonzorgcentrum ontvangen. Om onze kwaliteit te toetsen hanteren wij het kwaliteitssysteem PREZO met als uitgangspunt het landelijke Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Net als bij WZH staat hierin de cliënt centraal.

Onafhankelijk clienttevredenheidsonderzoek

Minimaal één keer per jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in alle WZH woonzorgcentra. Momenteel gebruikt WZH Zorgkaart Nederland om zicht te krijgen op de ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers. Daarnaast worden één keer per jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst. Op basis van de resultaten van deze metingen maken we verbeterplannen. De verschillende metingen vullen elkaar aan en geven een beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

WZH Revalidatie - Overzicht Zorgkaart Nederland 2020 t/m 2023
2020, op basis van 11 waarderingen  
Waarderingscijfer 8,2
Aanbevelingspercentage 100%
2021, op basis van 39 waarderingen  
Waarderingscijfer 7,4
Aanbevelingspercentage *
2022, op basis van 12 waarderingen  
Waarderingscijfer 8,3
Aanbevelingspercentage *
2023, op basis van 20 waarderingen  
Waarderingscijfer 8,6
Aanbevelingspercentage *

* Vanaf 2021 is het aanbevelingspercentage op ZorgkaartNederland komen te vervallen.

Naast Zorgkaart Nederland heeft WZH Revalidatie vanaf 2017 een continue cliënttevredenheidsonderzoek.

Continue cliënttevredenheidsonderzoek

Naast ZorgkaartNederland heeft WZH Revalidatie een continu cliënttevredenheidsonderzoek.

2020, op basis van 98 waarderingen  
Waarderingscijfer 8,0
Aanbevelingspercentage 74%
2021, op basis van 118 waarderingen  
Waarderingscijfer 8,1
Aanbevelingspercentage 89%
2022, op basis van 130 waarderingen  
Waarderingscijfer 8,3
Aanbevelingspercentage 95%
2023, op basis van 117 waarderingen  
Waarderingscijfer 8,3
Aanbevelingspercentage 93%

Bij het aanbevelingspercentage van het continue cliënttevredenheidsonderzoek gaat het om het percentage mensen die WZH een 7, 8, 9 of 10 geven.