Skip to main content

Wmo

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de ondersteuning aan inwoners van de gemeente, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De wet die dit regelt heet de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Verpleegkundig karakter

Het gaat dan om taken die geen verpleegkundig karakter hebben, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding, beschermd wonen, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers. De inhoud kan per gemeente verschillend zijn. Gemeenten kijken steeds meer naar wat u zelf kunt en wat uw familie of vrienden kunnen bijdragen.

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij het Wmo-loket van uw gemeente:

Eigen bijdrage Wmo

Afhankelijk van uw inkomen, eigen vermogen en gezinssamenstelling betaalt u een eigen bijdrage voor de Wmo. De hoogte hiervan is wettelijk vastgesteld. De vaststelling van de eigen bijdrage en de inning ervan gebeuren door het CAK-BZ, het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten.

Op de website van het CAK kunt u uw eigen bijdrage berekenen.

Contact en informatie

Wilt u meer informatie over de vergoeding van uw zorg? Bel onze Klantbemiddeling Centraal: 070 756 16 00 of vul het contactformulier in.