Skip to main content

WZH Prinsenhof

Lokale Cliëntenraad

WZH Prinsenhof heeft een (lokale) Cliëntenraad die bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van familielieden en/of cliënten.

De voorzitter is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat deze niet tegelijkertijd voorzitter en vrijwilliger kan zijn of een andere (werk)relatie tot WZH kan hebben. De Cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de locatiemanager over onderwerpen die voor de cliënten belangrijk zijn.

Onderwerpen

Dit kan over de zorg of andere dienstverlening gaan, maar ook over organisatorische ontwikkelingen. De locatiemanager informeert de Cliëntenraad regelmatig over ontwikkelingen, financiën en beleidsinhoudelijke aangelegenheden.

Contact Cliëntenraad

Heeft u vragen of wilt u zelf lid worden van de Cliëntenraad? Neem dan contact op met de Cliëntenraad via het algemene telefoonnummer van WZH Prinsenhof: 070 - 756 24 00. Onze medewerkers brengen u dan in contact met een van de leden van de Cliëntenraad.