Skip to main content

Behandelpraktijk

Bij WZH kunt u terecht voor diverse behandelingen door onze deskundige behandelaren.

Behandellocaties 

Op de locaties WZH Prinsenhof, WZH Schoorwijck, WZH Leilinde, WZH Waterhof, WZH Transvaal en WZH Nieuw Berkendael, maar ook aan huis kunt u gebruik maken van fysiotherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie.

Openingstijden 

Maandag t/m Vrijdag van 8:30-17:00.
In overleg ook mogelijkheden op zaterdagochtend.

Klachtenregeling

Iedereen aan wie WZH zorg verleent of heeft verleend, kan een klacht indienen. Wanneer u zelf niet in staat bent een klacht in te dienen, kan dat namens u gedaan worden door uw eerste contactpersoon. Lees er alles over op onze pagina over klachten.

Cliënttevredenheid

Bij WZH Behandelpraktijk gaat het om u, en u mag verwachten dat wij kwalitatief goede zorg en behandeling leveren. Om onze goede kwaliteit te behouden, horen wij graag waarover u tevreden bent en wat beter kan. Dit doen we via cliënttevredenheidsonderzoeken middels PREM. Deze uitkomsten worden ook op ZorgkaartNederland geplaatst.

Op de website van ZorgkaartNederland kunt u WZH Paramedie een waardering geven. Daarmee helpt u anderen om te kiezen tussen verschillende zorgaanbieders en u helpt ons de kwaliteit te behouden. Voor meer informatie klik hier.

Contact

Vragen over behandelingen? WZH Klantbemiddeling Centraal: 070 - 756 16 00. WZH Klantbemiddeling Centraal is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 -17.00 uur