Skip to main content

WZH De Strijp

Cliëntenraad

WZH De Strijp heeft een (lokale) Cliëntenraad die bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van familielieden en/of cliënten. De voorzitter is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat deze niet tegelijkertijd voorzitter en vrijwilliger kan zijn of een andere (werk)relatie tot WZH kan hebben.

De Cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de locatiemanager over onderwerpen die voor de cliënten belangrijk zijn. Dit kan over de zorg of andere dienstverlening gaan, maar ook over organisatorische ontwikkelingen. De locatiemanager informeert de Cliëntenraad regelmatig over ontwikkelingen, financiën en beleidsinhoudelijke aangelegenheden.

Contact

Heeft u vragen of wilt u zelf lid worden van de Cliëntenraad, neem dan contact op met de Cliëntenraad via het secretariaat, telefoonnummer 070 - 756 14 00.