Skip to main content

Cliënttevredenheidsonderzoek

Om zicht te krijgen op de ervaringen van onze cliënten en mantelzorgers wordt binnen WZH op verschillende manieren de cliënttevredenheid gemeten.

Minimaal één keer per jaar wordt een onafhankelijk cliënttevredenheidsonderzoek uitgevoerd in alle WZH woonzorgcentra. Daarnaast wordt op alle WZH-locaties minimaal twee keer per jaar een gesprek gevoerd met bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers in de vorm van klantenpanels en wordt er gebruik gemaakt van stemzuilen op de woonzorglocaties. Tevens kunnen bewoners en naasten een waardering achterlaten op ZorgkaartNederland of Google.

Naast de cliënttevredenheidsonderzoeken worden ieder jaar diverse zorginhoudelijke aspecten getoetst en verschillende audits uitgevoerd. Op basis van de resultaten van deze metingen maken we verbeterplannen. De verschillende metingen vullen elkaar aan en geven een beeld van de kwaliteit van de geboden zorg.

Onderstaand schema geeft een overzicht van het waarderingscijfer en aantal waarderingen over 2020 tot en met 2023.

WZH Overzicht Zorgkaart Nederland 2020 t/m 2023
2020  
Waarderingscijfer 7,8
Aanbevelingspercentage 91%
Aantal waarderingen 650
2021  
Waarderingscijfer 7,7
Aanbevelingspercentage *
Aantal waarderingen 760
2022  
Waarderingscijfer 8,1
Aanbevelingspercentage *
Aantal waarderingen 280
2023  
Waarderingscijfer 8,2
Aanbevelingspercentage *
Aantal waarderingen 386

* Vanaf 2021 is het aanbevelingspercentage op ZorgkaartNederland komen te vervallen.

De interviews die vanaf 2018 jaarlijks hebben plaats gevonden hebben het aantal waarderingen voor WZH op ZorgkaartNederland een enorme boost gegeven. De resultaten bieden waardevolle informatie met betrekking tot de waardering van onze cliënten en vertegenwoordigers.

Hieronder kunt u zien hoe ieder woonzorgcentrum is beoordeeld op Zorgkaart Nederland.