Skip to main content

WZH Waterhof

Nachtzorg met innovatief verpleegoproepsysteem

Een hoger veiligheidsgevoel bij cliënten, mantelzorgers en medewerkers. Dat is één van de conclusies uit de succesvolle pilot bij de woongroepen in WZH Waterhof, waar de nachtzorg versterkt wordt met een cameradetectiesysteem.

Dit verpleegoproepsysteem ondersteunt de medewerkers en zorgt ervoor dat u de nachtzorg krijgt die u nodig heeft. WZH zet zich in om voor u een optimale bewegingsruimte te realiseren en tegelijkertijd een zo veilig mogelijke leefsituatie. Met het systeem kunnen onze medewerkers gerichter inspelen op situaties die zich kunnen voordoen wanneer u zelf niet kunt alarmeren.

Verhoging veiligheidsgevoel

Uit de pilot is een hoger veiligheidsgevoel naar voren gekomen bij cliënten, mantelzorgers en medewerkers. Innovatief aan het systeem is dat het gericht is op uw individuele zorgbehoefte. Hierdoor houdt u de bewegingsruimte die u gewend bent.

Samen met u en uw mantelzorgers wordt afgesproken hoe u het systeem wilt inzetten. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan. U kunt uiteraard besluiten dat u het detectiesysteem niet nodig of wenselijk vindt voor uw eigen situatie.