Skip to main content

Aandacht voor Intimiteit en Seksualiteit bij WZH

24 juni 2024

Intimiteit en seksualiteit zijn wezenlijke onderdelen van ieders leven, ook op latere leeftijd en in verpleeghuizen.

Verlangens verdwijnen niet; iedereen heeft behoefte aan liefde en aandacht. Bij WZH hechten we daarom veel waarde aan aandacht voor deze thema’s binnen onze locaties.

Start Project Intimiteit en Seksualiteit

Om dit te bevorderen, zijn we vorig jaar gestart met het project Intimiteit en Seksualiteit. Dit project heeft onder andere geleid tot de ontwikkeling van een toolbox met diverse hulpmiddelen en materialen om medewerkers te ondersteunen in gesprekken met bewoners en hun naasten. Daarnaast heeft de projectgroep een WZH-scholing ontwikkeld die dit najaar voor het eerst wordt gegeven.

Samenwerking met toneelgezelschap Huis van Vervoering

In 2023 ondersteunde WZH het toneelgezelschap voor 55-plussers, Huis van Vervoering, bij het toneelstuk ‘Het sneeuwt in de kamer’. Dit stuk belichtte dementie vanuit vier perspectieven: de persoon met dementie, de naaste, de verzorger en dementie zelf. We zijn verheugd dat we in 2024 opnieuw samenwerken aan een voorstelling met de voorlopige werktitel: "Rimpels en Vlinders", gericht op liefde en intimiteit onder 55-plussers.

Voorbereidende Gesprekken

De voorbereidende gesprekken hiervoor vonden afgelopen week plaats en hebben ons diep geraakt. De liefde leeft, met al haar verlangens, gemis, vreugde en ontroering. Zowel bewoners als medewerkers, vrijwilligers en leden van de cliëntenraden vonden het fijn om hun ervaringen en verhalen te delen.

project

Deel dit artikel